Hoppa till innehåll

Privatekonomi i skolan?

Ska man lära ut privatekonomi i skolan?

Skolans viktigaste uppdrag är att förbereda eleverna för att bli självförsörjande och ansvarstagande medborgare. Att lyckas sköta sin egen ekonomi är en viktig del för att klara av att leva i samhället. För att nå ut till ungdomarna spelar skolan en stor och betydelsefull roll. I program som Lyxfällan kan vi se hur människor fastnar i långdragna skulder på grund av ansvarslöst spenderande, spelande och slarv med ekonomin. Att köpa dyra varor på avbetalning kan verka lockande när man är ung, speciellt när man precis har gått ut skolan och fått sin första lön. Men det finns hjälp att få – om man är spelberoende kan spelterapi genom datorn fungera.

Skolan har en viktig roll

Många ungdomar får en bild av privatekonomi med sig hemifrån när de pratar med föräldrarna runt middagsbordet. Men alla har inte samma förutsättningar och en del ungdomar får tyvärr med sig osunda vanor från hemmet. Därför måste samhället ta ansvar för att alla får samma bas för att klara sig i livet. Här är skolan den viktigaste faktorn. Privatekonomi, som ingår i kursplanen i hemkunskap på högstadiet och i samhällskunskap på gymnasiet, är något av det allra viktigaste som lärs ut.


På en del skolor studeras ämnet privatekonomi som ett projektarbete. Det kan gå ut på att köpa en fiktiv lägenhet och fundera över vilken månadskostnad som är rimlig när bolån och hyra har räknats samman med andra räkningar. Eleverna får svara på frågor som: Har jag råd att bo kvar om räntorna förändras? Vad händer om jag plötsligt vill flytta och priserna gått ner? Vissa lärare samarbetar med matematikläraren på skolan och slår på så sätt två flugor i en smäll när procenträkning plötsligt får en verklighetsanknytning.

Många bäckar små

Sedan kommer eleverna till att inreda sin nya fantasilägenhet. Med IKEA-katalogen eller olika hemsidor i högsta hugg växer ett hem fram. Det är lätt att dras med och bli prisblind men när studenterna ser helheten inser de hur mycket pengar det faktiskt handlar om. Excel används för att räkna ut hur mycket pengar som spenderas. Projektet kan sedan presenteras som ett föredrag eller som en plansch att hänga upp i skolan. Där kan eleverna lära sig mycket av hur klasskamraterna har tänkt.
Andra sätt att arbeta med privatekonomi kan vara att tillsammans i klassen ifrågasätta reklamplanscher där varor reas ut till otydliga procentsatser. Vad betyder det när det står fri avbetalning eller när en telefon ingår gratis på köpet? Eleverna blir ofta förvånade när de med miniräknarens hjälp får se slutsumman de kommer att behöva betala. Om de har lärt sig att ifrågasätta i skolan är det troligare att de tänker efter när de sedan står i en butik några år senare.

Kunskaper för livet

En stor andel av de personer som fastnar i skulder är ungdomar. Det är viktigt att de lär sig att några obetalda mobilräkningar på kort tid kan uppgå till stora belopp. Skolan har ett viktigt uppdrag att se till så att alla elever får med sig grundläggande kunskaper i privatekonomi och en förståelse för hur samhället fungerar. Genom att arbeta med olika typer av projektarbeten får eleverna med sig konkreta minnen. De får chansen att göra nybörjarmisstag när de köper sin fantasilägenhet istället för när de köper en riktig.