Hoppa till innehåll

Ordlista inom ekonomi

Aktier – En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag. Aktier ger aktieägaren rätt till utdelning.


Amortering – Amorteringar är återbetalningar av en vara, tjänst eller ett lån som görs under en viss tid.


Arbetsmarknads bidrag – Utöver inkomstskatt lägger en del länder på ett så kallat arbetsmarknadsbidrag på löner, bonusar etc.


Avgifter – En avgift är en extra kostnad utöver den totala kostnaden för en vara eller tjänst. Avgifter är ofta dolda tills de ska betalas. Några exempel på avgifter är dricks på restauranger, fraktavgifter etc.


Avstämning – En överblick över hur inkomster och utgifter faktiskt har sett ut under en viss tid.


Bankkort – Ett bankkort är ett betalningsmedel. Den som har ett bankkort kan använda det för att göra inköp. Utfärdaren av kortet förser handlaren med pengar och begär sedan beloppet från kortinnehavaren. Ett bankkort är direkt kopplat till ett bankkonto och beloppet dras från kortinnehavarens konto direkt efter att kortet har använts.


Bruttoinkomst – Bruttoinkomsten är en persons eller ett företags inkomst före skatt och andra betalningar.


Budget – En budget redogör för den förväntade inkomsten och de fasta och rörliga utgifterna varje månad. En budget är ett pålitligt verktyg för att hålla ett öga på sina utgifter.


Disponibel inkomst – Den del av nettoinkomsten som man har kvar när alla fasta utgifter är betalda.


Effektiv ränta – Effektiv ränta är den sammanlagda räntan på lånebeloppet plus alla avgifter uttryckt i procent och delat med antalet år det tar tills lånet är återbetalt. Den effektiva räntan är ett låns egentliga kostnad och gör det möjligt att jämföra olika lån.


Fasta utgifter – Fasta utgifter är de utgifter som på kort sikt inte kan påverkas i någon större utsträckning. Några exempel är avbetalningar på lån, hyra, el och försäkringar.


Inköpspris – Inköpspriset är kostnaden för att producera en vara eller tjänst innan täckningsbidrag har lagts till. Inköpspriset omfattar alla fasta och rörliga utgifter.


Investeringar – Att göra en investering är att köpa en finansiell produkt eller andra värdefulla tillgångar i förhoppning om att de så småningom ska ge utdelning. Med andra ord innebär en investering att man gör av med pengar i förhoppning om att tjäna mer pengar i framtiden. Investeringar är förknippade med risktagande – potentiell hög utdelning hänger nästan alltid samman med hög risk.


Kredit – Kredit är en funktion som oftast är knuten till ett konto. Krediten ger kontoinnehavaren rätt att överskrida det belopp som finns på kontot upp till en överenskommen kreditgräns under en viss tid. Räntan räknas ut dagligen och kan påföras en gång om dagen, en gång i månaden, en gång i kvartalet eller en gång om året.


Kreditkort – Ett kreditkort är ett betalningsmedel. Den som har ett kreditkort kan använda det för att göra inköp. Utfärdaren av kortet förser handlaren med pengar och begär sedan beloppet från kortinnehavaren – oftast en gång i månaden. Räntevillkoren för kreditkort kan variera mycket beroende på utfärdare och användning.


Lån – Ett lån är en överenskommelse mellan en långivare och en låntagare. Långivaren lovar att förse låntagaren med en summa pengar och låntagaren lovar i sin tur att återbetala pengarna. Lånet betalas oftast tillbaka med ränta och ska i allmänhet vara återbetalt inom en viss tid.


Nettoinkomst – Nettoinkomsten är den del av inkomsten som återstår efter skatt.


Obligationer – En obligation är ett kontrakt med återbetalningsvillkor som fastslår att utfärdaren har en skuld till ägaren. Utfärdaren kan vara staten, en bank, ett företag eller en långivare, som beroende på obligationens villkor måste betala tillbaka de lånade pengarna till ägaren vid bestämda tidpunkter.


Ränta – Räntan är kostnaden för att låna pengar uttryckt i procent av det totala lånet. Räntan ingår som en kostnad i den effektiva räntan. Reporäntan är Riksbankens styrränta som bestämmer nivån på den svenska marknaden.


Skatt – Skatt är en avgift som staten tar ut på medborgarnas produkter, inkomster och aktiviteter. Skatten finansierar statens utgifter. Skatt är ingen frivillig avgift utan ett lagstadgat och obligatoriskt bidrag till staten.


Skulder – Skulder kan ses som förpliktelser mot andra, ofta i relation till lån.


Tillgångar – Tillgångar är egendom med ett ekonomiskt värde. Några exempel på viktiga tillgångar är bankkonton, fastigheter, pension, bil och andra säkerheter.


Uppskrivning – Uppskrivning är en term som ofta används inom bokföring. Termen står för en produkts värdeökning över tid. Uppskrivning nämns oftast i samband med fastighetsmarknaden.


Utländsk valuta – Utländsk valuta är de pengar som används i andra länder än ens hemland. Värdeförhållandet mellan två valutor kallas växelkurs.

 

Tillbaka till huvudsidan