Hoppa till innehåll

Skuldsanering

Lån som inte går att betala av, räkningar som hopat sig… För den som hamnat i en ekonomisk knipa kan en skuldsanering vara den sista utvägen. Det innebär att man vänder sig till Kronofogden för att få skulder som inte går att betala avskrivna, i sin helhet eller delvis. Det resterande beloppet mäts ut på lönen över fem år. Men för att komma ifråga för en skuldsanering är det flera kriterier som måste uppfyllas. Framförallt måste man vara helt och hållet oförmögen att betala av skulderna inom de närmaste åren.

Skuldsanering – vad är det?

I grund och botten är en skuldsanering ett verktyg för att hjälpa svårt skuldsatta människor. Saneringen börjar med att Kronofogden går igenom gäldenärens tillgångar, skulder och betalningsförmåga över tid. Baserat på detta utformas sedan en betalningsplan där en del av skulden skrivs av. I vissa extrema fall, till exempel när gäldenären helt saknar inkomst, kan alla skulder skrivas av. Kronofogden låter sedan borgenärerna ta del av betalningsplanen och säga sitt gällande hur och när de får sina delar av betalningen.

En skuldsanering tar i de flesta fall fem år. Under den tiden ska man göra regelbundna avbetalningar till Kronofogden, inte till borgenärerna. Hur mycket man ska betala följer betalningsplanen som sattes upp i början av processen, och beror på hur stor inkomst man har. Utifrån inkomsten räknar Kronofogden ut en så kallad disponibel summa, alltså vad gäldenären kan betala som mest utan att vara tvungen att leva under ovärdiga förhållanden. När femårsperioden är över ska varken skulder eller betalningsanmärkningar stå kvar.

Ansökan och villkor

Hur ansöker man då om en skuldsanering, och vem har rätt till det? Kronofogden hanterar många skuldsaneringsansökningar varje år, men det är inte alla som får sin ansökan beviljad. För att ansöka om sanering ska man fylla i en särskild blankett som finns hos Kronofogden. Blanketten ska innehålla information om den sökande och hennes privatekonomi. Detta inkluderar tillgångar, inkomster och utgifter, samt en utförlig förteckning över alla borgenärer och hur mycket den sökande är skyldig var och en av dem.

För att få sin ansökan beviljad måste man i regel vara bofast i Sverige. Dessutom måste Kronofogden göra bedömningen att man inte har en chans att betala av skulderna fullt ut med de förutsättningar man antas komma ha under flera år framöver. Om den som ansöker också är företagare kan en skuldsanering endast komma ifråga om företagets ekonomiska förehavanden är tillräckligt genomskådliga, och har man näringsförbud är en sanering helt utesluten. Likaså är det nästintill omöjligt att få sanering mer än en gång.

En sista utväg

Att leva med skulder är sannerligen ingen dans på rosor, men tyvärr är det en verklighet alltför många upplever. Speciellt beklämmande är det att se familjer som skuldsätter sig, något som bidrar till den relativt stora barnfattigdom Sverige har. En skuldsanering kan i sådana situationer vara den livlina som behövs för att hjälpa människor komma på rätt köl igen. Att få sina skulder avskrivna på grund av oförmåga att betala är per definition den sista utvägen, men det är betryggande att möjligheten ändå finns.